TÜRK VAKIFLAR KONSEYİ

(T.V.K.)

(TÜRK VAKIFLAR BİRLİĞİ)


 • Vakıf Nedir?

  Vakıf sözlük anlamı itibariyle Bir hizmetin gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için, belirli koşullarla ve resmi bir işlemle bırakılan gelir, para ya da mülk manasına gelir. 

 • Türk Vakıflar Konseyi Projesinin Nihai Amaçları

  Türk ve İslam hukukuna özgü ve vakıf hukuku ile bağdaşır bir iktisadi sistem geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 • Misyon ve Vizyon

  Misyonumuz, kültürel ve sosyal projeler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki bağları güçlendirip ortak bir bakış açısı ile hareket ederek muasır medeniyetler mefkuresine ulaşmaktır.

TÜRK VAKIFLAR KONSEYİ (TVK) MARKA BAŞVURUMUZ

TVK NİHAÎ AMAÇLAR

 1. 1
  Mazlum Milletlerin Korunmasını Sağlamak

  Türk Vakıflar Konseyi, tüm Türk-İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin insani ve hukuki haklarının uluslararası platformlarda  korunması için çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.

 2. 2
  Türk Vâkıflar Konseyi

  Türk Vakıflar Konseyi, Türk Devleti’nin kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına hizmet misyonu ile siyaset üstü toplumsal bir teşkilattır. Teşkilatın icra ettiği kamu misyonu görevi itibariyle ve nesillerin yetiştirilmesi adına olan katkısı sebebiyle Enderun-u Humayyun mekteplerinin görevini icra etmektedir. 

 3. 3
  Türk Vâkıflar Konseyi

  Türk Vakıflar Konseyi, kültürel ve sosyal projeler ile Türk devletleri arasındaki toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları öncülüğünde projeler üretir. 

 4. 4
  Türk Vâkıflar Konseyi

  Türk Vâkıflar Konseyi Türk ve İslam hukukuna özgü ve vakıf hukuku ile bağdaşır bir iktisadi sistem kurulmasını amaçlamaktadır. 

 5. 5
  Türk Vâkıflar Konseyi

  Türk Vâkıflar Konseyi, Vakıflar  Genel Müdürlüğü’ne tabi olan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum örgütlerinin üst çatısıdır. Denetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kamu Denetçiliği Kurumu yapar. Çağın gerektirdiği şekilde kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip yeni bir sivil toplum kuruluşunun kurulması ve Türk milletine mâl edilmesi gerektiği takdirde Türk Vâkıflar Konseyi kamu yararını gözeterek yeni vakıflar kurmaya muktedirdir.

HABERLER (Gündem)