• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Üniversitesi’ni Ziyareti (15.12.1930)

“Öğretmen Hanımlar ve Öğretmen Efendiler;

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.

Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir; fakat bu iki ordudan hangisi daha kıymetlidir, hangisi birbirine üstün tutulur. Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz, bu iki ordunun ikisi de hayatidir.” 

– Mustafa Kemal Atatürk

“Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.”

– Mustafa Kemal Atatürk

“Türk Birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım. Türk Birliğine inanıyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak, dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne alame yeni ufuklar açacak Güneş ne demek ufuk ne demek o zaman görülecek.

– Mustafa Kemal Atatürk

“Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” 
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. 
Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. 
Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek, 
Ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz!

– Mustafa Kemal Atatürk

 

Türk Dünyası'na ve Türk – İslam Medeniyeti’ne öncülük ederek kurumsal projelerimizde istihdam edilecek araştırma görevlisi ve akademisyenlerin yetiştirilmesine imkan tanıyacak vakıflarımız ve kurumlarımızla; Selçuklu Nizâmiye Medreseleri'nden ve Osmanlı Enderun-u Hümayyun Mektepleri'nden aldığımız devlet geleneğimiz ve tarihimizden aldığımız ilham ile milletimizin istikbaline ışık tutmak ve aziz ve asil Türk Milletini muasır medeniyetler seviyesine taşıyarak Türk Milletinin ve Türk Devletinin dünya devletleri arasında hak ettiği yere ulaşmasını temin etmek adına, devletimizin teminatı olan nesillerimizin; milli, manevi ve ahlaki değerlerle, bilgili ve donanımlı olarak yetiştirilmesine imkan ve olanak sunmaktır.

Kamuoyuna önemle arz ederiz.