• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

“Bildiğiniz gibi savaş ve muharebe demek; iki milletin, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddî ve manevî kuvvetleriyle, biribiriyle karşı karşıya gelmesi ve biribiriyle vuruşması demektir. Bunun içindir ki, bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler, savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Gelecekteki harplerin tek başarı şartı da en çok bu arz ettiğim noktaya bağlı olacaktır. Avrupa’nın askerlik bakımından ileri durumda olan büyük milletleri, daha şimdiden bu tutumu kanun haline getirmeye başlamışlardır.”
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Türk Vakıflar Konseyi, Türk Dünyası ile tüm İslâm Coğrafyasındaki mazlum milletlerin insani haklarının uluslararası platformlarda hukuki boyutlarıyla korunması için çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Türk Vakıflar Konseyi, kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarının üst çatı bir teşkilatıdır. Teşkilatın icra ettiği kamu misyonu görevi itibariyle ve nesillerin yetiştirilmesi adına olan katkısı sebebiyle Selçuklu Nizâmiye Medreseleri ile Osmanlı Enderun-u Humayyun Mektepleri'nin görevlerini icra etmesi amaçlanmaktadır. 

Türk Vakıflar Konseyi, kültürel ve sosyal projeler ile Türk Devletleri arasındaki toplumsal bağların güçlendirilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları öncülüğünde projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Türk Vakıflar Konseyi, Türk ve İslâm hukukuna özgü ve vakıf (İslâm) hukuku ile bağdaşır bir iktisadi sistem kurulmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.
 
Türk Vakıflar Konseyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tabi olan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarının üst çatı bir teşkilatı olarak kamuoyu adına denetimini; Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kamu Denetçiliği Kurumu yapar.
 
Çağın gerektirdiği şekilde kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip yeni bir sivil toplum kuruluşunun kurulması ve Türk Milleti'ne mâl edilmesi gerektiği takdirde Türk Vakıflar Konseyi, kamu yararını gözeterek yeni vakıflar kurmaya muktedirdir ve bu milli sorumluluk ile hareket etmesi amaçlanmaktadır.
 
Kamuoyuna önemle arz ederiz!