• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

Karamanoğlu Mehmet Bey

"Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler!”

"Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dilde söz söylemesin!" 1277

Türk Dil Bayramı Kutlu Olsun