• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

 

Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, tüm Türk - İslâm çoğrafyasındaki mazlum milletlerin insani ve hukuki haklarının uluslararası platformlarda korunması için çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Türk ve İslâm hukukuna özgü ve vakıf hukuku ile bağdaşır bir iktisadi sistem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.