• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

 

Türk Vakıflar Birliği'nin tüzel kişiliğini genel sekreter temsil eder. Türk Vakıflar Birliği Genel Kurulu (TVK) oylarının salt çoğunluğunu kazanan aday her iki (2) yılda bir yenilenen seçimle Türk Vakıflar Birliği’ne genel sekreter olarak atanır. Kamuoyunda ve uluslararası ilişkilerde Türk Vakıflar Birliği'ni genel sekreter temsil eder. 

Yönetim kurullarına başkanlık makamı için seçim genel sekreterlik makamı ile birlikte yapılır ve yönetim kurullarının yetkisi ile başkanlık makamına akademisyen bir aday (ihtisasını Türkiye'de yapmış, prof. dr. veya doç. dr. akademik ünvanına sahip akademisyen) seçilir. Türk Vakıflar Birliği adına yıllık faaliyetleri Türk Vakıflar Birliği Genel Kurulu (TVK) Başkanı yürütür. 

Kamuoyuna önemle arz ederiz!