• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

Milli Mücadelemizin Mihenk Taşlarından Olan Erzurum Kongresinin 101. Yılı Kutlu Olsun!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Milli Mücadelemizin isimsiz kahramanlarına rahmetler olsun!

Erzurum Kongresi Kararları

1-Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

2-Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

3-İstanbul Hükûmeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır.

4-Kuva-yı Milliye’yi ek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

5-Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.

6-Manda ve Himaye kabul olunamaz.

7-Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.