• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

BÜYÜK GÖKTÜRK TUFANI

1789 - Fransız Devrimi ile Batı Medeniyeti, yayılan milliyetçilik fikirleri ve ayaklanmalar ile bir ulus devleti olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına zemin hazırladı ve iç işlerimize müdahale ederek ve çıkan isyanları destekleyerek Türk Devleti’ni parçalayıp Anadolu'ya hapsettiler.
                                  
1917 - Bolşevik İhtilâli ile Sovyet Rusya'nın hâkimiyeti altındaki Türk soydaşlarımız hem soykırıma uğradı, hem Rus asimilasyon politikalarıyla Türk kültürü silinip Türkçe lehçeleri unutturuldu, hem de öz yurtlarından sürgün edilip ölüme mahkum edildiler. Soydaşlarımız öz yurtlarından çıkarılıp yaşama hakkı tanınmayarak sürgün edildiler.
                                                                                                              
1921 - Tarihinde kurulan Çin Komünist Partisi, 1944'te Doğu Türkistan'ı işgal ettiler ve soydaşlarımız insanlık dışı muameleler ile hem asimile edildi hem soykırıma uğrayarak öz yurtlarından tecrit edildiler. Bugün milyonlarca Uygurlu soydaşımız öz yurtlarında hapishanelerdeler...
                             
2010 - Arap Baharı ile Amerika Ortadoğu ve Afrika'daki Arapları ve halkları, demokrasi ve özgürlük vaadi ile kendi yönetimlerine karşı ayağa kaldırdı ve liderlerini devirerek Büyük İsrail ve Büyük Ortadoğu Projesi'ne hız verdi.
                          
2023 - Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Büyük Türk Milleti'nin efrâdıyız! Büyük GÖKTÜRK Tufanı; Turan Ülküsü ve İlayi Kelimetullah Davası için hazırız!