Misyon ve Amaçlar

  • Türk Vâkıflar Konseyi, tüm Türk Dünyası ile İslam Coğrafyası’ndaki mazlum milletlerin insani haklarının uluslararası platformlarda hukuki haklarının korunması için çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.
  • Türk Vâkıflar Konseyi, kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına hizmet misyonu ile siyaset üstü toplumsal bir teşkilattır. Teşkilatın icra ettiği kamu misyonu görevi itibariyle ve nesillerin yetiştirilmesi adına olan katkısı sebebiyle Enderun-u Humayyun mekteplerinin görevini icra etmektedir.
  • Türk Vâkıflar Konseyi, kültürel ve sosyal projeler ile Türk Devletleri arasındaki toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları öncülüğünde projeler üretir.
  • Türk Vâkıflar Konseyi, Türk Devlet geleneği hukukuna özgü ve vakıf (İslâm) hukuku ile bağdaşır bir iktisadi sistem kurulmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.
  • Türk Vâkıflar Konseyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tabi olan vakıfların üst çatısı olmayı amaçlamaktadır ve denetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kamu Denetçiliği Kurumu yapar.
  • Çağın gerektirdiği şekilde kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip yeni bir sivil toplum kuruluşunun kurulması ve Türk milletine mâl edilmesi gerektiği takdirde Türk Vâkıflar Konseyi, kamu yararını gözeterek yeni vakıflar kurmaya muktedirdir ve bu milli sorumluluk ile davranmayı amaçlamaktadır.

Kamuoyuna önemle arz olunur!

“Bildiğiniz gibi savaş ve muharebe demek; iki milletin, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddî ve manevî kuvvetleriyle, biribiriyle karşı karşıya gelmesi ve biribiriyle vuruşması demektir. Bunun içindir ki, bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler, savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Gelecekteki harplerin tek başarı şartı da en çok bu arz ettiğim noktaya bağlı olacaktır. Avrupa’nın askerlik bakımından ileri durumda olan büyük milletleri, daha şimdiden bu tutumu kanun haline getirmeye başlamışlardır.” NUTUK

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk