Misyon ve Amaçlar

  • Türk Vakıflar Konseyi, tüm Türk-İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin insanı haklarının uluslararası platformlarda hukuki haklarının korunması için çalışmalarda bulunmak.
  • Türk Vakıflar Konseyi, Türk Devleti’nin kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına hizmet misyonu ile siyaset üstü toplumsal bir teşkilattır. Teşkilatın icra ettiği kamu misyonu görevi itibariyle ve nesillerin yetiştirilmesi adına olan katkısı sebebiyle Enderun-u Humayyun mekteplerinin görevini icra etmektedir.
  • Türk Vakıflar Konseyi, kültürel ve sosyal projeler ile Türk devletleri arasındaki toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları öncülüğünde projeler üretir.
  • Türk Vâkıflar Konseyi Türk ve İslam hukukuna özgü ve vakıf hukuku ile bağdaşır bir iktisadi sistem kurulmasını amaçlamaktadır.
  • Türk Vâkıflar Konseyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tabi olan vakıfların üst çatısı olmayı amaçlamaktadır ve denetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kamu Denetçilik Kurumu yapar. Çağın gerektirdiği şekilde kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip yeni bir sivil toplum kuruluşunun kurulması ve Türk milletine mâl edilmesi gerektiği takdirde Türk Vâkıflar Konseyi kamu yararını gözeterek yeni vakıflar kurmaya muktedir ve sorumlu olmayı amaçlamaktadır.