Yönetim Şeması (Kurullar)

Türk Vakıflar Birliği Yönetim Organları

 • TVB Genel Kurulu (TVK),
 • TVB (TVK) Başkanlığı,
 • TVB Başkanlık Divanı,
 • TVB Yönetim Kurulu,
 • TVB Mali Disiplin Kurulu,
 • TVB Denetleme Kurulu

Türk Vakıflar Konseyi Başkanlığı’na bağlı olarak aşağıdaki kurullar görevini icra ederler.

TVK Başkanlığı Yönetim Kurulları

 • TVK – Hukuk Üst Kurulu
 • TVK – Akademisyenler Üst Kurulu
 • TVK – Türk Dünyası Üst Kurulu
 • TVK – Vakıflar Üst Kurulu
 • TVK – Mali Muhasebe Üst Kurulu
 • TVK – Eğitim Öğretim Üst Kurulu
 • TVK – Bilim İnsanları Üst Kurulu
 • TVK – Uluslararası İlişkiler Üst Kurulu

olmak üzere toplam sekiz (8) üst kuruldan oluşan genel kurul; Türk Vakıflar Konseyi’ni temsil eder ve genel kurulun salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Bu kurullara yeni kurullar eklenmesi veya kurulların feshi genel kurulun yetkisindedir.

Türk Vakıflar Konseyi üst kurulları, tüzel kişilikleri temsilen STK yöneticileri ve gerçek yirmi (20) kişiden oluşmaktadır.