Türk Vakıflar Birliği Genel Sekreteri ve Başkan

Türk Vakıflar Birliği Genel Kurulu (TVK) oylarının salt çoğunluğunu kazanan aday her iki (2) yılda bir yenilenen seçimle Türk Vakıflar Birliği’ne genel sekreterlik ve genel kurula başkanlık yapar ve sekreter / başkan adayı akademisyen / öğretim görevlisi olmak zorundadır.