Amblem ve Özellikleri

1- Beyaz Sancak, İstiklal Alametini temsil etmektedir. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keykubat’tan Osmanlı Hanedanından Ertuğrul Gazi’ye teslim edilmiştir. Hz. Peygamber’den Mısır sultanlarına , Mısır Sultanlarından Selçuklu’ya Selçuklu’dan da Osmanoğulları’na geçmiştir.

2- Cumhurbaşkanlığı forsunda da mevcut olan 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, simgeler. Altın  sarısı olmasının sebebi bize bıraktıkları büyük tarihi mirastır.

3- Selçuklu’dan miras kalan sekizgen yıldız Cennet’in 8 kapısını simgelemektedir.

4- Kırmızı hilal ve sarı yıldız günümüzdeki 8 Türk Cumhuriyetini temsil etmektedir.

5- Ortada yer alan turkuvaz renkli Kelime-i Şahadet’i hilal, Halife-i Hümayun makamının Osmanoğulları aracılığı ile Türklere geçmesine istinaden Türklerin İslamiyete ve Müslümanlara hizmetinin nişanesini temsil etmektedir.