• Slide
  • Slide
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Slide
  • Slide
    Göktürkler'den Türkiye'ye
  • Slide

Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, Türk Dünyası ve İslâm çoğrafyasındaki mazlum milletlerin insani ve hukuki haklarının uluslararası platformlarda  korunması için çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tabi olan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum örgütlerinin üst çatı teşkilatıdır. Denetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kamu Denetçiliği Kurumu yapar. Çağın gerektirdiği şekilde kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip yeni bir sivil toplum kuruluşunun kurulması ve Türk Milleti'ne mâl edilmesi gerektiği takdirde; Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, kamu yararını gözeterek yeni vakıflar kurmaya muktedirdir. 

Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, Türk ve İslâm hukukuna özgü ve vakıf hukuku ile bağdaşır bir iktisadi sistem kurulmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.  

Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, kültürel ve sosyal projeler ile Türk Devletleri arasındaki toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşları öncülüğünde projeler üretir.  

Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, kamu yararına çalışan vakıf tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına hizmet misyonu ile siyaset üstü toplumsal bir teşkilattır. Teşkilatın icra ettiği kamu misyonu görevi itibariyle ve nesillerin yetiştirilmesi adına olan katkısı sebebiyle Selçuklu Nizâmiye Medreseleri ile Osmanlı Enderun-u Humayyun Mektepleri'nin görevini icra etmektedir. ​

Türk Vakıflar Konseyi / Türk Vakıflar Birliği, Türk Milleti'nin kültürel, sosyal ve iktisadi boyutlarıyla egemenlik haklarını korumak ve Türk Devletleri arasındaki sosyal bağları güçlendirmek adına kuruluş aşamasında olan uluslararası bir teşkilattır. 

Kamuoyuna önemle arz ederiz!