T.C. Devleti’nin kurucu unsuru olan ve Anadolu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da ve Ortadoğu’da 1000 yildir hakimiyetini devam ettiren Türk Milletinin; kendi devleti üzerinde kanla, canla, başla almış olduğu egemenlik hakları ile birlikte komsu ülkelerdeki soydaşlarımız/kandaşlarımız ve ecdat yadigâri miraslarımız sebebiyle imtiyazlık haklarınız mevcuttur ve yine uluslararası kara sularda, kutuplarda ve uzay araştırmalarında imtiyazlık haklarımız vardır.

Türk Milletinin egemenlik hakları ile imtiyazlık haklarını korumak ve ileri taşımak milli irade merci olan TBMM’nin sorumluluğunda, icraa etme görevi hükümet partisinin sorumluluğunda olmakla birlikte doğrudan doğruya Türk Milleti’ne aittir. 

Türk Milletinin egemenlik haklarından ve imtiyazlık haklarından taviz verilemez, değiştirilemez veya bu haklar her hangi bir sahsın/siyasi partinin/yapının kişisel ihtiraslarına ve dünyevi içtimai siyasi görüşlerine teslim edilemez veya devredilemez.

Büyük Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!